Πελάτες/ Έργα

 

Πελάτης Έργα Περιοχή  Κατηγορία
 ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.  Επεξεργασία γεωργικών προϊόντων  Βι.Πε. Μελιγαλά – Ν. Μεσσηνίας  Βιοτεχνικά κτίρια
 ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΓΑ ΟΕ  Ασβεστοποιεία  Κλαδάς – Ν. Λακωνίας  Βιοτεχνικά κτίρια
 ΣΚΑΝΤΡΑΚ ΣΕΡΒΙΣ ΕΠΕ  Κτιριακές εγκαταστάσεις για την κατασκευή συνεργείων – φανοποιείων – βαφείων φορτηγών  Αγ. Ιωάννης Ρέντη  Βιοτεχνικά κτίρια