ΚΕΡΚΙΔΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ


 

Η εταιρεία μας σχεδιάζει και αναλαμβάνει ειδικές κατασκευές όπως κερκίδες και στέγαστρα γηπέδων με ταχύτητα παράδοσης και χαμηλό κόστος

 

Κερκίδες
Ειδικές κατασκευές