ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ


 

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την κατασκευή και εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων θερμοκηπιακού τύπου, πιστοποιημένες από το κέντρο ελέγχου γεωργικών κατασκευών με τις αυστηρότερες προδιαγραφές, όπως ποιμνιοστάσια, βουστάσια, χοιροστάσια, προβατοστάσια, πτηνοτροφία, κονικλοτροφία με αμιγώς σιδηρά κατασκευή φέροντος οργανισμού, με απαλλαγή από έκδοση οικοδομικής άδειας, χωρίς εισφορές ΙΚΑ, δυνατότητα επιδότησης από τα ευρωπαϊκά προγράμματα (αναπτυξιακά και σχέδια βελτίωσης) και χαμηλό κόστος κατασκευής.

 

Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις