ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το άνετο και πλήρως εξοπλισμένο περιβάλλον εργασίας, θεωρείται βασικός παράγοντας για την ύψιστη παραγωγή υπηρεσιών που θέλουμε να προσφέρουμε.

Οι εγκαταστάσεις της ΒΙΟ.ΜΕ.Κ ΒΛΑΧΑΚΗΣ βρίσκονται στην Βιομηχανική Περιοχή της Σπάρτης  σε ιδιόκτητη έκταση 20.000 m2 εκ των οποίων 2.000 m2 είναι καλυμμένος χώρος. Στις εγκαταστάσεις βρίσκονται τα γραφεία της εταιρείας, οι χώροι παραγωγής, και οι χώροι αποθήκευσης. Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας είναι από τις πλέον σύγχρονες και εξοπλισμένες με όλες τις νέες τεχνολογίες.

Τα γραφεία της εταιρίας μας στεγάζονται σε χώρους  άρτια εξοπλισμένους με δίκτυο μηχανοργάνωσης και μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, hardware και software, που μαζί με το διοικητικό προσωπικό  παρέχουν  πλήρη υποστήριξη σε όλα τα τμήματα της εταιρείας.

Την ανάπτυξη της εταιρίας συμπληρώνει ένας ισχυρός στόλος οχημάτων καθώς και ένας πλούσιος μηχανολογικός εξοπλισμός.Όλοι οι χώροι παραγωγής είναι εξοπλισμένοι με γερανογέφυρες, που επιτρέπουν  την εύκολη και ασφαλέστατη περιστροφή μεγάλου όγκου, μεγάλου βάρους και περιπλοκότητας αντικειμένων.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ